ECOSYS - Noutati

Societãţile comerciale au obligaţia sã dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanţi

ORDONANTA nr. 22 din 20 august 2008 - privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

[...]ART. 8
    (1) Societãţile comerciale, precum şi unitãţile administraţiei publice locale şi centrale, care deţin mai mult de 25 de autovehicule, au obligaţia sã dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanţi pentru grupul de vehicule deţinut. [...]

    ART. 25
    (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi c), art. 4-8 şi ale art. 9 alin. (1).
    (2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã cu amendã de la 7.500 lei la 15.000 lei şi se aplicã operatorului economic.

Citește mai departe...